ساعات بازدید از موزه
همه روزه از ساعت 9 الی 13 (بازدید گروهی و سازمانی)
از ساعت 14 الی 20 (بازدید برای عموم)
تازه ترین خبرهای باغ موزه قصر
بازدید دانش آموزان نخبه نیشابور از باغ موزه قصر
تاریخ خبر : 28 فروردین 1393
بازدید دانش آموزان نخبه نیشابور از باغ موزه قصر... ادامه >>>
برگزاری شب های شعر در باغ موزه قصر
تاریخ خبر : 28 فروردین 1393
برگزاری شب های شعر در باغ موزه قصر... ادامه >>>
بازدید دانش آموزان منطقه 7 از باغ موزه قصر
تاریخ خبر : 27 فروردین 1393
بازدید دانش آموزان مدارس تهران از باغ موزه قصر... ادامه >>>
اجرای نمایش خیمه شب بازی استاد خمسه ای در باغ موزه قصر
تاریخ خبر : 27 فروردین 1393
اجرای نمایش خیمه شب بازی در باغ موزه قصر... ادامه >>>