ساعات بازدید از موزه
همه روزه از ساعت 9 الی 13 (بازدید گروهی و سازمانی)
از ساعت 14 الی 20 (بازدید برای عموم)
تازه ترین خبرهای باغ موزه قصر
رنجنامه ترنم بانو در باغ‌موزه قصر
تاریخ خبر : 03 اردیبهشت 1393
رنجنامه ترنم بانو در باغ‌موزه قصر... ادامه >>>
نمایشنامه خوانی در قصر
تاریخ خبر : 03 اردیبهشت 1393
نمایشنامه خوانی در قصر... ادامه >>>
گزارش تصویری از بازدید مدارس از باغ موزه قصر
تاریخ خبر : 01 اردیبهشت 1393
گزارش تصویری از بازدید مدارس از باغ موزه قصر... ادامه >>>
دلیران خلیج فارس در قصر
تاریخ خبر : 01 اردیبهشت 1393
دلیران خلیج فارس در قصر... ادامه >>>