دات نت نیوک
نکات پیشرفته
نوع مثال نکات
Fuzzy امروز~ شامل خود کلمه و کلمه های نزدیک به کلمه مورد جستجو امروز, شبیه دیروز
Exact-Single پرتقال شامل کلمه پرتقال
Exact-Phrase "سایت شخصی است" دقیقا شامل عبارت سایت شخصی است
OR دوچرخه نارنجی شامل این اصطلاح نارنجی یا دوچرخه, یا هردو. OR باید با حروف بزرگ باشد
AND +نارنجی +دوچرخه شامل هردو نارنجی و دوچرخه
تعداد نتیجه در صفحه:
select
محدودسازی نتایج جستجو به برچسب‌های مشخص شده
محدودسازی نتایج جستجو به بازه زمانی مشخص شده
select
محدودسازی نتایج جستجو به منبع مشخص
select
نتایج جستجو می‌بایست دقیقا شامل کلمات‌کلیدی باشد