دات نت نیوک

سروستان و باغ ايراني

    باغ موزه قصر در كنار زندان هاي قديمي اش كه حالاخود موزه يي منحصر به فرد شده، اززيبايي هاي بصري هم بي بهره نيست. يكي از اين فضا ها مربوط به مجموعه باغ ايرانيآن است.

«باغ ايراني» با توجه به تصاوير و مستندات موجود احيا شده است و سعي شده تا از گل ها و درختاني در اين قسمت استفاده شود كه از قديم در باغ هاي ايرانيان وجود داشته و هر كدام معنا و مفهومي را با خود همراه كرده اند. فضاي سبز اين مجموعه با پنج هزار مترمربع وسعت از پوشش گياهاني كه بيشتر حال و هواي سنتي محيط را براي بيننده تداعي كرده، پوشيده شده و نارون، كاج، انگور، چنار، توت، بيدمجنون، تبريزي، زرشك زيتوني و سروناز از جمله اين گياهان است. همچنين از آنجايي كه درخت سرو براي ايرانيان نماد سربلندي به شمار مي رود، سروستاني نيز در ضلع شرقي اين مجموعه ايجاد شده كه به واسطه سايه بلند درختان و فضاي آرامي كه در اين قسمت شكل گرفته، مي تواند فضايي مناسب براي استراحت خانواده ها باشد.