داستان صوتی/ سردار اسعد بختیاری

 تاریخ : 1394/1/24 1279 بازدید 
داستان صوتی/ سردار اسعد بختیاری

در سال ۱۳۱۲ ه.ش سردار اسعد به عنوان وزیر جنگ محمدعلی فروغی به همراه رضاشاه به شهر گرگان رفت و در آنجا به اتهام توطئه علیه شاه دستگیر و به تهران آورده و راهی زندان قصر شد!

پس از چند ماه که در تهران زندانی بود، در زندان موقت تهران، مسموم شده و به قتل رسید.  در آن زمان سن وی ۵۵ سال بود.

گنجینه صوتی باغ موزه قصر


  نظرات