بازدید محمد جواد حق شناس از باغ موزه قصر

 تاریخ : 1397/4/14 270 بازدید 
بازدید محمد جواد حق شناس از باغ موزه قصر
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از باغ موزه قصر بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی باغ موزه قصر ، صبح چهارشنبه 13 تیر ماه 1397 محمد جواد حق شناس رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از بخش های مختلف این مجموعه اعم از استودیو رادیویی، موزه مارکوف و کافه لقانطه بازدید بعمل آورد.

محمد جواد حق شناس پس از اتمام بازدید در صفحه شخصی خود نوشت:

امروز صبح چند ساعتى را در باغ موزه قصر سركردم. فضايى كم نظير و منحصر به فرد كه امروزه ميتوان آنرا يكى از سرمايه هاى ارزشمند پايتخت به شمار آورد. اين مجموه تاريخى با بيش از ٧هكتار تركيبى از فضاى سبز و درختان قديمى كه اينك در كنار درختان جوان به اين فضا طراوت و تازگى بخشيده اند در جوار ساختمانهاى منحصر به فرد قاجارى و پهلوى اول ودوم كه بخش مهمى از خاطرات مردمان اين شهر را در فضاى خود ذخيره كرده است، آرام آرام قد مى كشند .
باغ مطبقى از مجموعه باغهاى ايرانى كه قصر دومين شاه قاجار فتحعليشاه در بخش شمالى آن ساخته شده كه به علت تخريب آن در دوره پهلوى اول هيچ اثرى از آن نمانده است، اين قصر پس از ساخته شده كاخ گلستان به پادگان و سپس به مقر ژاندارمرى واگذار ميشود. و در اوايل قرن حاضر در دوره پهلوى به زندان بدل ميشود ولى همچنان نام قصر را با خود همراه ميدارد، شايد در هيچ جغرافيايى نتوان ديد كه كاخى را به زندان تبديل كنند و اين از هنرهاى ما ايرانيان است و بس. اين زندان با اين پيشينه تا دهه ٩٠ محكم و استوار مردمانى از اين شهر و ديار را در سلولهاى خود به خوردن آب خنك دعوت ميكرده است واژه اى كه در كنار واژه زيرهشت ،هديه اختصاصى كاخ زندان قصر به زبان پربار فارسى وام داده شده است. و به ميان مردم راه يافته است. زندان جاى غريبى است، نامهاى بزرگى در اين اتاق هاى تنگ و بندهاى تاريك روزها ، هفته ها ، ماه ها و سالها ى زيادى را سپرى كرده و آب خنك باغ قجرى را نوش كرده اند از سردار اسعد بختیاری تا آيت الله طالقاني و حاج مهدى عراقى و مهندس شيبانى


  نظرات