کارکنان  باغ موزه قصر

سرپرست باغ موزه قصر
علی اکبر محمدی دارانی

معاون آفرینش و اجرا
بختیار غلامی
88430275
معاون مالی و برنامه ریزی
نصرت الله فیروزی  داخلی 252
مدیر روابط عمومی گلناز خاوری 88437393
مسئول دفتر مدیریت سید سعید جلال زاده 88443311

تلفن گویا و فکس باغ موزه قصر
88445806